Kontaktuppgifter

Turneringsansvarig
Patrik Eriksson
Tel: +46 708 67 14 17
Mail: patrik@futurecup.se

Boendeansvarig skola
Johan Danielsson
Tel: +46 708 91 41 78
Mail: johan@futurecup.se 

Tranportansvarig
Jesper Eriksson
Tel +46 708 67 14 23

Domaransvarig
Marcus Lundgren
Tel +46 720 04 88 97

Resultat-/kansli och Planvärdsansvarig
Kenny Fornander
Tel +46 709 49 34 17

Kontaktperson köken
Johanna Danielsson
Tel +46 704 28 38 03