Tidtabell för Måndag

Linje 6 Backavallen

 

 

Mässans gata

06:40

07:00

07:20

Samma turer varje timme hela dagen

 

14:00

14:20

14:40

Elite Park

06:44

07:04

07:24

 

 

14:04

14:24

14:44

Backavallen

07:02

07:22

07:42

 

 

14:22

14:42

15:02

Fjärdingsplan

07:13

07:33

07:53

 

 

14:33

14:53

15:13

Mässans gata

07:30

07:50

08:10

 

 

14:50

15:10

15:30