Tidtabell för Måndag

Linje 3  Åkeredsvallen

 

 

 

 

 

 

Mässans gata

06:40

07:00

07:20

Samma turer varje timme hela dagen

 

14:00

14:20

14:40

Elite Park

06:44

07:04

07:24

 

 

14:04

14:24

14:44

Ruddalens IP

06:59

07:19

07:39

 

 

14:19

14:39

14:59

Åkeredsvallen

07:08

07:28

07:48

 

 

14:28

14:48

15:08

Åkeredsvallen

07:12

07:32

07:52

 

 

14:32

14:52

15:12

Kobbens IP

07:20

07:40

08:00

 

 

14:40

15:00

15:20

Mässans gata

07:33

07:53

08:13

 

 

14:53

15:13

15:33