Vi fortsätter med klarna eller kortbetalning vid anmälan 2024.
Detta kommer underlätta för alla parter!

Nu när ni skall betala in era deltagaravgifter så skall de betalas till följande konto.
Märk er betalning med förening samt åldersgrupp tack!
Det underlättar väldigt mycket för vår kassör.

BG: 5290-4547
IBAN: SE06 6000 0000 0001 4110 0222
BIC: HANDSESS