Vi kommer ändra lite på våra betalningsrutiner inför 2023 års turnering!
På grund av flertal spökanmälningar och för att underlätta för alla parter kommer vi 2023 införa betalning av anmälningsavgiften via kort och klarna.
Detta kommer underlätta för alla parter!

Nu när ni skall betala in era deltagaravgifter så skall de betalas till följande konto

BG: 5290-4547
IBAN: SE06 6000 0000 0001 4110 0222
BIC: HANDSESS