Kategori C

Egen inkvartering

Anmälningsavgift:

9,11-manna

SEK 3000/lag

7-manna

SEK 1600/lag

Sista betalningsdag:

10 dagar

Deltagaravgift:

SEK 950/person

Sista betalningsdag:

1 mars

Måltider:

Ja