Skolboende 

Vi använder oss av de mest centrala skolorna i Göteborg. Inga av våra skolboenden ligger avsides. 
Väljer man detta alternativ så är man i centrum av Göteborg.

Anmälningsavgift:

9,11-manna

SEK 3000/lag

7-manna

SEK 1600/lag

Sista betalningsdag:

10 dagar

Deltagaravgift:

SEK 1.650/person

Sista betalningsdag: 

25 Februari

Måltider:

Ja